Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2011 > 2011-12-07
       
Ç       Str:  
<   01 - 64 Opning og møtebok.mp3     2,82 MB  
<   02 - 65 Referatsaker.mp3     642,54 KB  
<   03 - 69 Seniorpolitiske retningsliner.mp3     4,51 MB  
<   04 - 66 Budsjett og økonomiplan, generell debatt.mp3     19,62 MB  
<   05 - 66 Budsjett og økonomiplan, forslag.mp3     32,91 MB  
<   06 - 66 Budsjett og økonomiplan, røysting.mp3     9,02 MB  
<   07 - 67 Val av medlemmar til utval og nemnder.mp3     295,69 KB  
<   08 - 68 Eigedomsskatt for 2012.mp3     67,66 KB  
<   09 - 70 Strategi mot uønska deltid.mp3     12,18 MB  
<   10 - 71 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet.mp3     755,60 KB  
<   11 - 72 Delegasjonsreglement hamne- og farvasslov.mp3     186,56 KB  
<   12 - 73 Reguleringsplan for Osundet bustadfelt.mp3     1,78 MB  
<   13 - 74 Delegasjon lønsfastsetjing rådmannen.mp3     935,93 KB  

Denne tenesta er levert av: