Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2012 > 2012-02-01
       
Ç       Str:  
<   01 - Informasjon frå BKK.mp3     10,44 MB  
<   02 - 001 Saksliste og protokoll.mp3     868,85 KB  
<   03 - 002 Referatsaker.mp3     56,46 KB  
<   04 - 008 Driftstilskot ikkje kommunale barnehagar.mp3     4,33 MB  
<   05 - 003 Lokalmedisinsk senter på Straume.mp3     2,50 MB  
<   06 - 004 Grunnlagsdokument for samhandling.mp3     820,66 KB  
<   07 - 005 Samhandlingsreforma lovpålagte avtalar.mp3     168,05 KB  
<   08 - 006 Busetjing av flyktningar.mp3     9,87 MB  
<   09 - 007 Årsmelding Øygarden eldreråd.mp3     1,92 MB  
<   10 - 009 Val til utval og nemnder.mp3     11,51 MB  
<   11 - 010 Regulering på Tjeldstø.mp3     2,57 MB  
<   12 - Interpellasjon og spørsmål.mp3     7,60 MB  

Denne tenesta er levert av: