Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2012 > 2012-03-28
       
Ç       Str:  
<   01 - Info om jinkaprosjektet.mp3     9,46 MB  
<   02 - Info om Kystmuseet.mp3     11,07 MB  
<   03 - 012 Opning, møteinnkalling m.m..mp3     2,57 MB  
<   03 - 013 Referatsaker.mp3     2,12 MB  
<   04 - 014 Reg. plan Naustesgjerdet.mp3     1,67 MB  
<   05 - 015 Reg. plan Oksneset.mp3     693,23 KB  
<   06 - 016 Reg. plan Dalsneset.mp3     946,97 KB  
<   07 - 017 Detaljprosjektering fv Nautnes - Hellesøy.mp3     5,27 MB  
<   08 - 018 Oppstart ny kulturplan.mp3     1,07 MB  
<   09 - 019 Bygging av PU-bustadar.mp3     18,29 MB  
<   10 - 020 Eigarskapsmelding for Øygarden kommune.mp3     1,50 MB  
<   11 - 021 Interkommunalt IKT-samarbeid.mp3     817,80 KB  
<   12 - 022 Rett til insyn i saksdokument.mp3     225,05 KB  
<   13 - 023 Strategisk næringsplan for Øygarden.mp3     9,51 MB  
<   14 - 024 Entrepriseform Tjeldstø barneskule.mp3     5,34 MB  
<   15 - 025 Tjeldstø skule.mp3     13,45 MB  
<   16 - 026 Delegasjonsreglement.mp3     463,45 KB  
<   17 - 027 Val til nemnder og utval.mp3     1,60 MB  
<   18 - Val Gode Sirklar.mp3     420,33 KB  
<   19 - Interpellasjon og spørsmål.mp3     6,08 MB  

Denne tenesta er levert av: