Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2012 > 2012-06-20
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering frå kontrollutvalet.mp3     9,00 MB  
<   02 - 029 Referatsaker.mp3     775,41 KB  
<   03 - 031 Tilsetjing av rådmann.mp3     6,73 MB  
<   04 - 032 Infrastruktur barnehagetomt del 1.mp3     8,21 MB  
<   05 - Info om Regionrådet Vest.mp3     9,63 MB  
<   06 - 032 Infrastruktur barnehagetomt del 2.mp3     16,58 MB  
<   07 - 033 Støyskjermar barnehagetomt.mp3     1,41 MB  
<   08 - 034 Kontrollutvalet, Forvaltningsrevisjon.mp3     2,76 MB  
<   09 - 035 Kontrollutvalet, selskapskontroll.mp3     569,51 KB  
<   10 - 036 Drøfting kultur- og idrettspark.mp3     11,60 MB  
<   11 - 037 Etiske retningsliner.mp3     1,26 MB  
<   12 - 038 Prosedyre generell konflikt.mp3     225,63 KB  
<   14 - 041 Skatteoppkrevjarfunksjonen.mp3     141,54 KB  
<   15 - 042 Regulering Solvang Torsteinsvik.mp3     181,50 KB  
<   16 - 043 ROS analyse.mp3     187,97 KB  
<   16 - 045 Ruspolitisk handlingsplan.mp3     7,35 MB  
<   17 - 046 Diverse val.mp3     3,14 MB  
<   18 - 047 Årsmelding 2011.mp3     4,82 MB  
<   19 - 048 Årsrekneskapen 2011.mp3     4,62 MB  
<   20 - 049 Budsjettrevisjon.mp3     2,49 MB  
<   21 - 050 Driftsrapportar.mp3     132,66 KB  
<   22 - 053 Omdisponering av tilskot.mp3     728,41 KB  
<   23 - 054 Utviding gravplass Hjelme.mp3     2,91 MB  
<   24 - 055 Strategisk næringsplan.mp3     2,07 MB  
<   25 - 056 Toftøy og Blomvåg vassverk.mp3     2,69 MB  
<   26 - 057 Oppreisingsordning.mp3     691,01 KB  
<   27 - 058 Opprykk og nyval.mp3     192,40 KB  
<   28 - 059 Revisjon kommunale politivedtekter.mp3     86,72 KB  
<   29 - 060 Oppfølgjing samhandlingsreferma.mp3     1,25 MB  
<   30 - 061 Regional transportplan.mp3     734,41 KB  
<   31 - Spørsmål interpellasjon og orientering frå ordførar.mp3     4,48 MB  

Denne tenesta er levert av: