Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2012 > 2012-09-19
       
Ç       Str:  
<   01 Kulturinnslag + ny rådmann.mp3     3,58 MB  
<   02 Orientering The Dale Oen experience.mp3     5,86 MB  
<   03 - 063 Protokoll m.m..mp3     1,60 MB  
<   04 - 064 Referatsaker.mp3     174,33 KB  
<   05 - 065 Samarbeid med Dale Oen Experience.mp3     5,27 MB  
<   06 - 078 Drøfting kommunal ungdomsklubb.mp3     14,51 MB  
<   07 - 066 Syns og audiopedagogisk teneste.mp3     1,28 MB  
<   08 - 066 Syns og audiopedagogisk teneste del 2.mp3     355,48 KB  
<   09 - 067 Godtgjersle til folkevalde.mp3     8,46 MB  
<   10 - 068 Samanslåing av forliksråda.mp3     4,62 MB  
<   11 - 069 Søknad om ekstra løyving.mp3     688,34 KB  
<   12 - 070 Driftsrapportar 2012.mp3     2,34 MB  
<   13 - 071 Trafikksikringsplan.mp3     1,09 MB  
<   14 - 072 Næringsutval for Øygarden.mp3     1,80 MB  
<   15 - 073 Auka kostnader infrastruktur.mp3     4,98 MB  
<   16 - 074 Forprosjekt nytt vassverk.mp3     5,57 MB  
<   17 - 075 Skulebruksplan for Hordaland fylkeskommune.mp3     6,26 MB  
<   18 - 076 Høyring vedk. KOFA.mp3     53,23 KB  
<   19 - 077 Regulering skuletomt Tjeldstø.mp3     316,83 KB  
<   20 - 078 Ekstraløyving Kontrollutvalet.mp3     3,99 MB  
<   21 - Interpellasjon og spørsmål.mp3     8,42 MB  

Denne tenesta er levert av: