Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2012 > 2012-11-07
       
Ç       Str:  
<   01 - 81 Opning, protokoll m.m.mp3     3,72 MB  
<   02 - 82 Referatsaker.mp3     1.012,29 KB  
<   03 - 83 Trafikksikringsplan.mp3     2,20 MB  
<   04 - 84 Budsjett for kontrollarbeidet.mp3     268,50 KB  
<   05 - 85 Opprykk og nyval politiske utval.mp3     326,77 KB  
<   06 - 86 Val til utval og nemnder.mp3     732,30 KB  
<   07 - 87 Kommunal planstrategi.mp3     662,63 KB  
<   08 - 88 Smittevernplan.mp3     443,06 KB  
<   09 - 89 Oppmoding busetjing av flyktningar.mp3     14,33 MB  
<   10 - 90 Val av medlemmar forliksrådet.mp3     451,59 KB  
<   11 - 91 Tiltak frå teknisk drift og service.mp3     956,18 KB  
<   12 - 92 Vernetenesta, revisjonsrapport.mp3     6,63 MB  
<   13 - 93 Tilstandsrapport for grunnskulen.mp3     20,32 MB  
<   14 - 94 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     7,23 MB  

Denne tenesta er levert av: