Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2012 > 2012-12-12
       
Ç       Str:  
<   01 - 095 Opning, møteprotokoll.mp3     2,24 MB  
<   02 - 096 Referatsaker.mp3     4,49 MB  
<   03 - 097 Budsjett, del 1 hovudinnlegg.mp3     27,02 MB  
<   04 - 097 Budsjett, del 2 debatt og røysting.mp3     34,03 MB  
<   05 - 097 Økonomiplan.mp3     576,26 KB  
<   06 - 098 Prosjektstillingar rusoppfylgjing.mp3     10,21 MB  
<   07 - 099 Kommunal planstrategi.mp3     5,58 MB  
<   08 - 101 Val av ny mannleg meddommar.mp3     293,81 KB  
<   09 - 102 Driftsrapport pr 31.10.12.mp3     352,27 KB  
<   10 - 103 Lokal kontantstøtte.mp3     7,87 MB  
<   11 - Eigedomsskatt 2013 + avslutning.mp3     1,62 MB  

Denne tenesta er levert av: