Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-02-13
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering om driftstilpassingsprosjektet.mp3     15,53 MB  
<   02 - 001 Opning, godkjenning av møteprotokoll.mp3     3,39 MB  
<   03 - 002 Referatsaker.mp3     2,80 MB  
<   04 - 003 Rapport forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekt.mp3     17,03 MB  
<   05 - 004 Reglement for investeringsprosjekt.mp3     3,31 MB  
<   06 - 005 Utviding av nye Hjelme gravplass, oppstart.mp3     10,55 MB  
<   07 - 006 VVA anlegg Tjeldstø oppstart.mp3     8,29 MB  
<   08 - 007 Avlastnings- og PU bustader.mp3     5,46 MB  
<   09 - 008 Reglement for økonomiplan.mp3     191,95 KB  
<   10 - 009 Driftsrapport pr 31.12.12.mp3     15,24 MB  
<   11 - 010 Kulturplan 2013 - 2023.mp3     5,71 MB  
<   12 - 011 Jubileum 2014 for Øygarden kommune.mp3     8,03 MB  
<   13 - 012 Spelemidlar - prioriteringar.mp3     292,99 KB  
<   14 - 013 Lokal kontantstøtte.mp3     11,79 MB  
<   15 - 014 Vedtekter IUA Bergen region.mp3     180,07 KB  
<   16 - 015 Årsmelding for kontrollutvalet.mp3     138,84 KB  
<   17 - 016 Årsmelding for eldrerådet.mp3     82,13 KB  
<   18 - 017 Årsmelding råd for menneskje med nedsett funksjonsemne.mp3     109,78 KB  
<   19 - 018 Val av møtefullmektingar til forliksrådet.mp3     299,86 KB  
<   20 - 019 Startlån.mp3     116,23 KB  
<   21 - 020 Interkommunal barnevernvakt.mp3     2,42 MB  
<   22 - 021 Kontor for oppfølging av barn i fosterheim.mp3     439,48 KB  
<   23 - 022 Interkommunalt samarbeid og kommunstruktur.mp3     11,89 MB  
<   24 - 023 Kartlegging strandsone.mp3     382,48 KB  
<   25 - 024 Spørjerunde.mp3     4,01 MB  

Denne tenesta er levert av: