Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-04-10
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering om Jinka prosjektet.mp3     16,11 MB  
<   02 - Opning av møte, møteprotokoll.mp3     1,09 MB  
<   03 - 026 Referatsaker.mp3     6,77 MB  
<   04 - 027 Driftsrapport pr 28. feb. 2013.mp3     254,79 KB  
<   05 - 028 Justering av delegasjonsreglementet.mp3     312,38 KB  
<   06 - 029 Kyrkja i Øygarden - økonomisk status.mp3     19,71 MB  
<   07 - 030 Samarbeid med home start.mp3     1,98 MB  
<   08 - 031 Framtidig kultur og idrettspark.mp3     16,89 MB  
<   09 - 032 Steinsneset bustadfelt reguleringsarbeid.mp3     615,96 KB  
<   10 - 033 Sæle brygge reguleringsendring.mp3     361,88 KB  
<   11 - 034 Detaljregulering for Ovågen naust.mp3     261,56 KB  
<   12 - 035 Kontrollrapport skattekrevjarfunksjonen.mp3     190,88 KB  
<   13 - 036 Regional areal og transportplan.mp3     642,70 KB  
<   14 - 037 Spørjetime.mp3     2,82 MB  

Denne tenesta er levert av: