Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-05-22
       
Ç       Str:  
<   01 - 38 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     2,35 MB  
<   02 - 39 Referatsaker.mp3     4,50 MB  
<   03 - 40 Sykkel VM 2017.mp3     3,70 MB  
<   04 - 41 Etiske retningsliner for folkevalde.mp3     407,16 KB  
<   05 - 42 Val til styret Sambandet Vest.mp3     312,21 KB  
<   06 - 43 Utviding aksjekapital Sambandet Vest.mp3     966,21 KB  
<   07 - 44 Handlingsrapport etter revisjonsrapport verneteneste.mp3     258,38 KB  
<   08 - 45 Eigarskap i DIHVA IKS.mp3     386,34 KB  
<   09 - 46 Nytt digitalt nødnett.mp3     5,20 MB  
<   10 - 47 Økonomisk status kyrkja i Øygarden.mp3     22,45 MB  
<   11 - 48 Handlingsplan etter forvaltningsrevisjon infrastruktur.mp3     406,83 KB  
<   12 - 49 Interkommunalt samarbeid studie.mp3     12,64 MB  
<   13 - 50 Reguleringsplan på Tjeldstø.mp3     322,31 KB  
<   14 - 51 Strategisk analyse for Øygarden kommune.mp3     9,37 MB  

Denne tenesta er levert av: