Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-06-19
       
Ç       Str:  
<   01 - Presentasjon av Trigger.mp3     13,84 MB  
<   02 - 52 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     628,15 KB  
<   03 - 53 Referatsaker.mp3     4,27 MB  
<   04 - 54 Tjeldstø skule, vidare framdrift.mp3     2,90 MB  
<   05 - 55 Hovudplan for vassforsyning og avlaup.mp3     17,56 MB  
<   06 - 56 Nestleiarvervet i Forliksrådet.mp3     1,60 MB  
<   07 - 57 Nyval styret Øygarden visningssenter.mp3     2,39 MB  
<   08 - 58 Samarbeid regulering av fv 555 og 561.mp3     6,16 MB  
<   09 - 59 IKT strategi Region vest.mp3     179,34 KB  
<   10 - 60 Reglement for sakshandsaming folkevalde organ.mp3     732,66 KB  
<   11 - 61 Reglement sakshandsaming i kommunestyret.mp3     205,43 KB  
<   12 - 62 Finansrapport pr 31.12.12.mp3     2,27 MB  
<   13 - 63 Drifts- og finansrapport 1. tertial 2013.mp3     780,75 KB  
<   14 - 64 Driftstilpassingsprosjektet.mp3     32,70 MB  
<   15 - 65 Årsmelding og rekneskap 2013.mp3     5,33 MB  
<   16 - 66 Avrekning tilskot til private barnehagar.mp3     1,24 MB  
<   17 - 67 Mindre reguleringsendring Storevarden felt.mp3     1,21 MB  
<   18 - Spørjerunde.mp3     4,94 MB  

Denne tenesta er levert av: