Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-09-18
       
Ç       Str:  
<   01 - Info om helsetiltaka på Straume.mp3     17,10 MB  
<   02 - 069 Innkallling, saksliste og møteprotokoll.mp3     872,60 KB  
<   03 - 070 Referatsaker.mp3     1,49 MB  
<   04 - 071 Samhandling mellom Helse Bergen og kommunane.mp3     506,13 KB  
<   05 - 072 Busetjing av flyktningar.mp3     2,85 MB  
<   06 - 073 Reforhandling avtale med Trigger AS.mp3     649,41 KB  
<   07 - 074 Jinkaprosjektet i Etiopia.mp3     3,63 MB  
<   08 - 075 Drifts og finansrapport.mp3     4,06 MB  
<   09 - 076 Budsjettjustering.mp3     3,45 MB  
<   10 - 077 Vidare framdrift Tjeldstø skule del 1.mp3     6,18 MB  
<   11 - Markering av MOT.mp3     6,00 MB  
<   12 - 077 Vidare framdrift Tjeldstø skule del 2.mp3     974,39 KB  
<   13 - 078 Regulering Veslevarden B3.mp3     1,20 MB  
<   14 - 079 Tilstandsrapport for grunnskulen.mp3     5,74 MB  
<   15 - 080 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     8,26 MB  

Denne tenesta er levert av: