Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-11-06
       
Ç       Str:  
<   01 - 081 Opning, møteprotokoll.mp3     2,71 MB  
<   02 - 082 Orientering fr ordførar.mp3     8,04 MB  
<   03 - 082 Referatsaker.mp3     115,80 KB  
<   04 - 083 Revisjonsavtale og vurdering av opsjon.mp3     1,08 MB  
<   05 - 084 Budsjettforslag kontroll og tilsynsarbeid.mp3     140,11 KB  
<   06 - 085 Hovudplanar for vatn- og avlaup.mp3     30,25 MB  
<   07 - 086 Røyking på kommunale arbeidsplassar.mp3     8,74 MB  
<   08 - 087 Framtidig kultur- og idrettspark.mp3     4,60 MB  
<   09 - 088 Deltakarkommunar i BOF.mp3     175,50 KB  
<   10 - 089 Kulturminneplan.mp3     1,48 MB  
<   11 - 091 Val av varamedlem til Kontrollutvalet.mp3     695,25 KB  
<   12 - 090 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     7,25 MB  

Denne tenesta er levert av: