Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2013 > 2013-12-11
       
Ç       Str:  
<   01 - Info om CCB.mp3     14,57 MB  
<   02 - 092 Innkalling, saksliste og møtebok.mp3     1.021,95 KB  
<   03 - 093 Referatsaker.mp3     444,35 KB  
<   04 - 094 Strategisk analyse - sluttrapport.mp3     8,41 MB  
<   05 - 095 Utviding Alvheim vassverk.mp3     10,89 MB  
<   06 - 096 Budsjettjustering hausten 2013.mp3     1,41 MB  
<   07 - 097 Møteplan 2014.mp3     3,74 MB  
<   08 - 098 Endring godtgjerlse til folkevalde.mp3     1,46 MB  
<   09 - 099 Justering festeavgift for graver.mp3     619,17 KB  
<   10 - 100 Alternativ barnehagestruktur.mp3     14,46 MB  
<   11 - 101 Budsjett 2014 og økonomiplan.mp3     37,36 MB  
<   12 - 102 Tjeldstø skule - byggjevedtak.mp3     5,72 MB  
<   13 - 103 Spørsmål og interpellasjonar.mp3     5,85 MB  

Denne tenesta er levert av: