Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2014 > 2014-04-09
       
Ç       Str:  
<   01 - 013 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1.004,04 KB  
<   02 - 014 Referatsaker.mp3     4,13 MB  
<   03 - 014 Spørsmål.mp3     5,77 MB  
<   04 - 015 Årsmelding for kontrollutvalet.mp3     565,83 KB  
<   05 - 016 Kontrollrapport skatteoppkrevjarfunksjonen.mp3     255,61 KB  
<   06 - 017 Årsmelding for råd for menneskje med nedsett funksjonsevne.mp3     190,90 KB  
<   07 - 018 Gode Sirklar, handlingsplan.mp3     257,58 KB  
<   08 - 019 Uttale kollektivstrategi Hordaland.mp3     21,11 MB  
<   09 - 020 Driftsassistansen i Hordaland.mp3     2,61 MB  
<   10 - 021 Høyring reservasjonsordning legar.mp3     10,04 MB  
<   11 - 022 Endring i politisk nemnstruktur.mp3     15,62 MB  
<   12 - 023 Samarbeid om brannvern.mp3     4,91 MB  

Denne tenesta er levert av: