Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2014 > 2014-05-21
       
Ç       Str:  
<   01 - Info liv og lyst på Hellesøy.mp3     13,92 MB  
<   02 - Info om folkehelsearbeidet.mp3     12,91 MB  
<   03 - 24 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     577,83 KB  
<   04 - 25 Referatsaker.mp3     13,60 MB  
<   05 - 25 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     4,40 MB  
<   06 - 26 Lenging av avtale folkehelse.mp3     3,66 MB  
<   07 - 27 Årsmelding og årsrekneskap 2013.mp3     28,99 MB  
<   08 - 28 Driftstilskot til ikkje kommunale barnehagar.mp3     285,19 KB  
<   09 - 29 Busetjing av flyktningar.mp3     15,87 MB  
<   10 - 30 Lenging av avtale vedk. krisesenter.mp3     287,88 KB  
<   11 - 31 Reguleringsplan friområde i Ovågen.mp3     3,60 MB  
<   12 - 32 Revidert plan forvaltningsrevisjon.mp3     196,31 KB  
<   13 - 33 Revidert plan selskapskontroll.mp3     1,31 MB  

Denne tenesta er levert av: