Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2014 > 2014-06-18
       
Ç       Str:  
<   01 - 34 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,74 MB  
<   02 - 35 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     7,13 MB  
<   03 - 36 1. tertialrapport 2014.mp3     14,14 MB  
<   04 - Informasjon om Krisesenteret i Bergen.mp3     9,96 MB  
<   05 - Interpellasjon om Krisesenteret.mp3     3,72 MB  
<   06 - 36 forts. 1. tertialrapprt 2014.mp3     10,48 MB  
<   07 - 37 Flaggheising på kommunale bygg.mp3     705,45 KB  
<   08 - 38 Pensjonsordning i KLP.mp3     529,99 KB  
<   09 - 39 Overordna ROS-analyse.mp3     1,65 MB  
<   10 - 40 Kommunalteknisk VA norm.mp3     1,36 MB  
<   11 - 41 Kommuneplan 2014 - 2022.mp3     13,47 MB  
<   12 - 42 Endring av vedtekter.mp3     290,27 KB  
<   13 - 43 Kommunereform - nytt lovframelgg.mp3     4,57 MB  
<   14 - 44 Opprykk og nyval til politiske utval.mp3     1,14 MB  
<   15 - 45 Oppstart prosjektering idrettshall.mp3     10,32 MB  
<   16 - 46 Utviding av Rong skule.mp3     3,34 MB  

Denne tenesta er levert av: