Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2014 > 2014-09-17
       
Ç       Str:  
<   01 - 047 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     626,60 KB  
<   02 - 048 Referatsaker, interpellasjon og spørsmål.mp3     8,21 MB  
<   03 - 050 Barnehagestruktur i Øygarden.mp3     18,23 MB  
<   04 - 051 Tilstandsrapport for grunnskulen.mp3     6,30 MB  
<   05 - 052 Perioderapport pr. 31.07.14.mp3     2,95 MB  
<   06 - 053 Regional plan for senter i Hordaland.mp3     751,83 KB  
<   07 - 054 Ny idrettshall del 1.mp3     16,30 MB  
<   08 - 055 Ny kommunestruktur.mp3     10,74 MB  
<   09 - 056-057-058-059 Div. reguleringsplaner.mp3     1,97 MB  

Denne tenesta er levert av: