Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2014 > 2014-11-05
       
Ç       Str:  
<   01 Miniseminar om havbruk.mp3     24,82 MB  
<   02 - 060 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     632,86 KB  
<   03 - 061 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     9,34 MB  
<   04 - 062 Omdisponering innafor budsjett.mp3     5,44 MB  
<   05 - 063 Hovudplan renovasjon.mp3     1,38 MB  
<   06 - 064 Rutine innkrevjing eigedomsskatt.mp3     147,94 KB  
<   07 - 065 Drift av terapi og symjebasseng.mp3     6,13 MB  
<   08 - 066 Det politiske delegasjonsreglementet.mp3     243,56 KB  
<   09 - 067 Møteplan 2015.mp3     4,38 MB  
<   10 - 068 Idtrettshall oppretting av utval.mp3     6,47 MB  
<   11 - 069 Godkjenning av tenesteavtale.mp3     756,61 KB  
<   12 - 070 Evaluering avtale med Peak fitness.mp3     10,82 MB  
<   13 - Budsjettpresentasjon frå rådmannen.mp3     13,40 MB  

Denne tenesta er levert av: