Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2014 > 2014-12-29
       
Ç       Str:  
<   01 - 070 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,39 MB  
<   02 - 071 Budsjettjustering, bruk av fond.mp3     608,60 KB  
<   03 - 072 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeidet.mp3     168,77 KB  
<   04 - 073 Budsjettn og økonomiplan.mp3     7,16 MB  
<   05 - 074 Suppleringsopptak barnehagar.mp3     2,19 MB  

Denne tenesta er levert av: