Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2015 > 2015-02-11
       
Ç       Str:  
<   01 - 05 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,47 MB  
<   02 - 06 Spørsmål, interpellasjon, referatsaker.mp3     10,96 MB  
<   03 - 07 Strategisk kompetanseplan.mp3     2,84 MB  
<   04 - 08 Reglement sakshandsaming.mp3     325,15 KB  
<   05 - 09 Drift av terapi og symjebasseng.mp3     11,70 MB  
<   06 - 10 Veterinærvakt for smådyr.mp3     348,52 KB  
<   07 - 11 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen.mp3     1,63 MB  
<   08 - 12 Blomvåg vassverk, byggevedtak.mp3     20,54 MB  
<   09 - 13 Adhoc utval investeringsprosjekt.mp3     12,77 MB  
<   10 - 14 Tenesteavtale med kyrkjeleg fellesråd.mp3     456,16 KB  
<   11 - 15 Sykkel VM i 2017.mp3     4,64 MB  
<   12 - 16 Startlån og tilskot til vidare tildeling.mp3     232,52 KB  
<   13 - 17 Høyring prioriteringar i helsetenesta.mp3     1,88 MB  
<   14 - 18 Opprykk og nyval politiske utval.mp3     1,45 MB  
<   15 - 19 Rombehov Rong skule.mp3     419,93 KB  

Denne tenesta er levert av: