Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2015 > 2015-04-15
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering om frisklivssenteret.mp3     11,00 MB  
<   02 - 020 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     810,66 KB  
<   03 - 021 Orientering, spørsmål og referatsaker.mp3     16,40 MB  
<   04 - 022 Samarbeid om brannvesen.mp3     5,24 MB  
<   05 - 023 Samarbeid med Statoil brannvern.mp3     4,08 MB  
<   06 - 024 Oppfølging av kommunereforma.mp3     15,49 MB  
<   07 - 025 Ombygging Småterna bernehage.mp3     1,78 MB  
<   08 - 026 Ad-hoc utval Rong skule.mp3     4,61 MB  
<   09 - 027 Lokalmedisinsk senter.mp3     1,21 MB  
<   10 - 028 Kontrollrapprt skatteoppkrvjarfunksjonen.mp3     248,34 KB  
<   11 - 029 Årsmelding menneskje med nedsett funksjonsevne.mp3     185,25 KB  
<   12 - 030 Årsmelding Øygarden eldreråd.mp3     170,79 KB  
<   13 - 031 Årsmelding kontrollutvalet.mp3     267,75 KB  
<   14 - 032 Politisk organisering vedk val i kontrollutvalet.mp3     843,38 KB  
<   15 - 033 Skjønnsprosess friområde i Ovågen.mp3     1,12 MB  
<   16 - 034 Hjeltefjorden arena romprogram.mp3     7,39 MB  

Denne tenesta er levert av: