Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2015 > 2015-06-17
       
Ç       Str:  
<   01 - 42 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     1,48 MB  
<   02 - 43 Refeatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     248,23 KB  
<   03 - 44 Perioderapport pr 30.04.mp3     11,35 MB  
<   04 - 45 Grunnavståing av friområde Nothengjo.mp3     488,13 KB  
<   05 - 46 Sykkel VM.mp3     1,94 MB  
<   06 - 47 Sal av kommunale kaiar.mp3     7,82 MB  
<   07 - 48 Kommunereforma vidare utgreiing.mp3     14,64 MB  
<   08 - 49 Auka behov busetjing flyktningar.mp3     8,99 MB  
<   09 - 50 Søknad om fri skuleskyss.mp3     3,20 MB  
<   10 - 51 Politisk utvalsstruktur.mp3     598,99 KB  
<   11 - 52 Høyring finansiering private barnehagar.mp3     586,48 KB  
<   12 - 53 Høyring søndagsopne butikkar.mp3     1,08 MB  
<   13 - 54 Endringar i arbeidsmiljølova.mp3     3,30 MB  

Denne tenesta er levert av: