Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2015 > 2015-09-23
       
Ç       Str:  
<   01 - 057 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,05 MB  
<   02 - 058 Spørsmål.mp3     283,20 KB  
<   03 - 058 Referatsaker.mp3     2,82 MB  
<   04 - 059 Perioderapprt pr 31.07.15.mp3     4,55 MB  
<   05 - 060 Avhending av Alvheim og Bakken skule.mp3     3,67 MB  
<   06 - 061 VA Torsvik nord, nedgraving av 22 kv.mp3     3,25 MB  
<   07 - 062 Oppløysing BOH.mp3     5,94 MB  
<   08 - 063 Regional areal og transportplan.mp3     3,51 MB  
<   09 - 064 Revidert tenesteavtale med Helse Bergen.mp3     1,59 MB  

Denne tenesta er levert av: