Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2015 > 2015-11-04
       
Ç       Str:  
<   01 - Presentasjon Hjeltefjorden leilegheitssenter.mp3     5,62 MB  
<   02 - 074 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     777,42 KB  
<   03 - 075 Spørsmål, interpellasjon og referatsaker.mp3     6,38 MB  
<   04 - 076 Rapport etter forvaltningsrevisjon.mp3     552,52 KB  
<   05 - 077 Politisk utvalsstruktur.mp3     3,03 MB  
<   06 - 078 Val av kontrollutval.mp3     1,29 MB  
<   07 - 079 Val til utval og nemnder.mp3     4,57 MB  
<   08 - 080 Hjeltefjorden leilegheitssenter.mp3     5,22 MB  
<   09 - Presentasjon av budsjett ved rådmannen.mp3     18,65 MB  
<   10 - 081 Utleigebustader Tjeldstø.mp3     2,45 MB  
<   11 - 082 Utleigebustader Vegset.mp3     391,29 KB  
<   12 - 083 Ny barnehagestruktur.mp3     12,96 MB  
<   13 - 084 Tilstandsrapport for grunnskulen.mp3     8,04 MB  

Denne tenesta er levert av: