Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2015 > 2015-12-09
       
Ç       Str:  
<   01 - Div. orientering ved ordførar.mp3     5,55 MB  
<   02 - 085 Godkjenning sakliste m.v..mp3     1,04 MB  
<   03 - 086 Referatsaker m.v..mp3     475,57 KB  
<   04 - 087 Møteplan politiske utval for2016.mp3     942,63 KB  
<   05 - 088 Oppmoding om busetjing av flyktningar.mp3     11,60 MB  
<   06 - 089 Toftøy idrettsbane - status og vidare framdrift.mp3     4,60 MB  
<   07 - 090 Rong skule - Status og vidare framdrift.mp3     2,25 MB  
<   08 - 091 Kommunale utleigebustader Vegset.mp3     3,04 MB  
<   09 - 092 Kommunale utleigebustader Tjeldstø.mp3     1,85 MB  
<   10 - 097 Ferdigstilling av fortau ved Toftøy skule.mp3     664,97 KB  
<   11 - 098 Kommunalt samarbeid med Dale Oen Experience.mp3     6,94 MB  
<   12 - 099 Reetablering av Stegeviksvatnet som vasskjelde....mp3     506,72 KB  
<   13 - 100 Regional areal- og transportplan.mp3     2,92 MB  
<   14 - 093 Budsjettjustering drift 2015.mp3     490,88 KB  
<   15 - 094 Budsjettering 2015 og rebudsjettering 2016 - Investering.mp3     1,11 MB  
<   16 - 095 Budsjett for kontroll og tilsynsarbeide i Øygarden.mp3     366,26 KB  
<   17 - 096 Budsjett for 2016 - økonomiplan 2016-2019.mp3     38,14 MB  

Denne tenesta er levert av: