Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2016 > 2016-02-10
       
Ç       Str:  
<   01 - 001 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     3,65 MB  
<   02 - 002 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     13,04 MB  
<   03 - 003 Kommunereforma, presentasjon og spørsmål.mp3     24,72 MB  
<   04 - Presentasjon av Hjeltefjorden Arena.mp3     5,76 MB  
<   05 - 004 Busetjing av mindreårige flyktningar.mp3     12,31 MB  
<   06 - Presentasjon av Hero asylmottak.mp3     12,41 MB  
<   07 - 003 Etablering av nye private barnehagar.mp3     2,53 MB  
<   08 - 005 Hjeltefjorden Arena.mp3     10,48 MB  
<   09 - 006 Samarbeid med Dale Oen Experience.mp3     7,79 MB  
<   10 - 007 Møteplan for UDU.mp3     841,57 KB  
<   11 - 011 Ombygging SmåTerna.mp3     7,82 MB  
<   12 - 012 Kartleging lokale friluftsområder.mp3     291,75 KB  
<   13 - 013 Val av nemnder og utval.mp3     1,29 MB  
<   14 - 014 Høyring vedk. inntektssystemet.mp3     3,99 MB  
<   15 - 015 Høyring vedk havbruksfondet.mp3     1,42 MB  

Denne tenesta er levert av: