Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2016 > 2016-04-13
       
Ç       Str:  
<   01 - 021 Referatsaker, orienteringar, spørsmål.mp3     26,29 MB  
<   02 - 022 Val av revisor.mp3     1,78 MB  
<   03 - 023 Endra framdrift Hjelteforden leilegheitssenter.mp3     9,70 MB  
<   04 - 024 Nye private barnehagar.mp3     22,48 MB  
<   05 - 025 Høyring bompengar Sotrasambandet.mp3     1,55 MB  
<   06 - 026 Sjølvkostfond for vatn.mp3     618,42 KB  
<   07 - 027 Godtgjersle for folkevalde.mp3     2,66 MB  
<   08 - 028 Lokal støtte til poltiske parti.mp3     726,28 KB  
<   10 - 030 Styrekandidatar friluftsrådet.mp3     413,09 KB  
<   11 - 031 Årsmelding Øygarden eldrerådet.mp3     556,59 KB  
<   12 - 032 Stadfesting ombygging Småterna.mp3     3,16 MB  
<   13 - 029 Folkehelseoversyn Øygarden.mp3     3,25 MB  

Denne tenesta er levert av: