Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2016 > 2016-06-15
       
Ç       Str:  
<   08 - Sak 53 - Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020.mp3     15,58 MB  
<   09 - Sak 054 - Årsmelding - Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2015.mp3     466,92 KB  
<   10 - Sak 055 - Val av meddommarar til tingrette, langsmansretten og jordskifteretten 2017 - 2021.mp3     423,66 KB  
<   11 - Sak 056 - Nyval av vararepresentant til Havnerådet.mp3     578,16 KB  
<   12 - Sak 057 - Støtte av skule struktur vgs bildøy.mp3     2,67 MB  
<   13 - Sak 049 - Etablering av felles brannvern for sotra og øygarden.mp3     5,17 MB  

Denne tenesta er levert av: