Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2016 > 2016-11-02
       
Ç       Str:  
<   01 - 083 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     1,22 MB  
<   02 - 084 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     16,12 MB  
<   03 - 085 Overføringsleidning mellom Alvheim og Blomvåg vassverk.mp3     7,79 MB  
<   04 - 086 Val av utbyggingsalternativ Rong skule.mp3     10,25 MB  
<   05 - 087 Val vararep til Sotra og Øygarden brannvern.mp3     733,95 KB  
<   06 - 088 Godkjenning av møteprotokollar.mp3     1,28 MB  
<   07 - 089 Prosjektplan for bygdebok.mp3     783,75 KB  
<   08 - 090 Vidareføring tenestene i BRB.mp3     1,87 MB  
<   09 - Presentasjon av ny einingsleiar.mp3     1,12 MB  
<   10 - Rådmannens presentasjon av budsjett.mp3     20,61 MB  

Denne tenesta er levert av: