Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2017 > 2017-02-15
       
Ç       Str:  
<   01 - Info frå Gode Sirklar.mp3     8,52 MB  
<   02 - 001 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     1,58 MB  
<   03 - 002 Referatsaker, orienteringar og spørsmål.mp3     11,12 MB  
<   04 - 003 Sotrasambandet finansieringsopplegg.mp3     8,67 MB  
<   05 - 004 Utvida mandat til Førebuande fellesnemnd.mp3     1,04 MB  
<   06 - 005 Barnevernvakt.mp3     575,51 KB  
<   07 - 006 Samarbeidsavtale med idrettsrådet.mp3     1,01 MB  
<   08 - Årsmelding Øygarden eldreråd.mp3     263,41 KB  

Denne tenesta er levert av: