Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2017 > 2017-03-15
       
Ç       Str:  
<   01 - 008 Innkalling, saksliste og møteprotokoll.mp3     557,09 KB  
<   02 - 009 Referatsaker, orienteringer og spm.mp3     2,08 MB  
<   03 - 010 Innløysing aksjer TIDE ASA.mp3     410,44 KB  
<   04 - 011 Fornyelse og utvikling - lokaldemokratiet.mp3     644,32 KB  
<   05 - 012 Hellesøy hamn.mp3     3,54 MB  
<   06 - 013 Regional transportplan 2018-2029.mp3     4,92 MB  
<   07 - 014 Regional areal- og transportplan 2017-2028.mp3     1,40 MB  
<   08 - 015 Sotra og øygarden brannvesen IKS.mp3     343,90 KB  
<   09 - 016 Overtaking Øygarden Samfunnshus.mp3     2,06 MB  
<   10 - 017 Åsmelding 2017.mp3     2,18 MB  
<   11 - 018 Val av nestleiar kontrollutval.mp3     770,27 KB  

Denne tenesta er levert av: