Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Oygarden kommune > Møte 2017 > 2017-09-27
       
Ç       Str:  
<   01 - orientering Sjef i eige liv.mp3     18,13 MB  
<   02 - 053 Nye private barenagar.mp3     13,11 MB  
<   03 - 45 Utkast til branndokumentasjon.mp3     2,07 MB  
<   04 - 46 Etablering Øygarden brann og redning.mp3     1,30 MB  
<   05 - 047 Perioderapport.mp3     4,07 MB  
<   06 - Driftsform Hjeltefjorden Arena.mp3     3,17 MB  
<   07 - Hjelterfjorden symjehall.mp3     5,70 MB  
<   08 - 051 ny gymsal ved Rong skule.mp3     10,64 MB  
<   09 - 052 Interkommunalt rehabiliteringsprosjekt.mp3     421,59 KB  
<   10 - 054 Høyring barnehagelova.mp3     6,71 MB  
<   11 - 055 Nytt hamnesamarbeid.mp3     119,62 KB  
<   12 - 056 Endring reg.plan Fagrebakkane bustadfelt.mp3     322,95 KB  
<   13 - 057 Spelemidlar.mp3     962,62 KB  
<   14 - 058 Tilstandsrapport grunnskulen.mp3     5,53 MB  

Denne tenesta er levert av: