Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Mte 2011
       
      Str:  
0   2011-02-08     86,62 MB  
0   2011-03-15     56,08 MB  
0   2011-04-05     42,22 MB  
0   2011-05-10     62,18 MB  
0   2011-06-14     70,41 MB  
0   2011-08-23     72,96 MB  
0   2011-10-04     61,27 MB  
0   2011-11-08     58,97 MB  
0   2011-12-20     81,16 MB  

Denne tenesta er levert av: