Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-02-08
       
Ç       Str:  
<   001 - Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     2,66 MB  
<   002a - Referatsak drøfting om Sotrasambandet.mp3     22,81 MB  
<   002b - Øvrige referatsaker.mp3     5,04 MB  
<   002c - Interpellasjon frå Kr.f.mp3     3,54 MB  
<   003 - Orientering frå ordførar og saksgruppene.mp3     11,88 MB  
<   004 - Kommunedelplan Skogsskiftet.mp3     5,32 MB  
<   005 - Rullering kommuneplanen høyringsutkast.mp3     14,88 MB  
<   006 - Vurdering av trafikkfårlege skulevegar.mp3     2,43 MB  
<   007 - Handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet.mp3     1,87 MB  
<   008 - Rusmiddelpolitisk plan.mp3     337,73 KB  
<   009 - Organisasjonsgjennomgang 2011.mp3     10,19 MB  
<   010 - Rådmannsstillinga forlenging.mp3     1,94 MB  
<   011 - Suppleringsval til Gulating lagmannsrett.mp3     345,82 KB  
<   012 - Val til leiar i valstyret.mp3     256,17 KB  
<   013 - Medlemskap Bergensaliansen.mp3     2,26 MB  
<   014 - Selskapskontroll - handlingsplan.mp3     338,39 KB  
<   015 - Seniorpolitikk.mp3     580,45 KB  

Denne tenesta er levert av: