Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-03-15
       
Ç       Str:  
<   01 - 017 Innkalling saksliste og protokoll.mp3     1,22 MB  
<   02 - 018 Orientering frå BIR.mp3     16,27 MB  
<   03 - 018 Orientering frå Kysteventyret.mp3     12,60 MB  
<   04 - 018 Spørjerunde.mp3     6,74 MB  
<   05 - 019 Orientering frå ordførar og saksgruppene.mp3     5,47 MB  
<   06 - 020 Strategisk landbruksplan.mp3     977,09 KB  
<   07 - 021 Reguleringsplan på Lerøy.mp3     1,05 MB  
<   08 - 022 Reguleringsplan Skaganeset.mp3     747,61 KB  
<   09 - 023 Gebyr vedk. plan og bygningslova.mp3     1,68 MB  
<   10 - 024 Vedtekter ungdomsråd.mp3     3,24 MB  
<   11 - 025 Styremedlemmar Kleppevik sitt minnefond.mp3     3,03 MB  
<   12 - 026 Barnevern handlingsplan.mp3     730,73 KB  
<   13 - 027 Erstatning barnehagekonkurrase.mp3     2,38 MB  

Denne tenesta er levert av: