Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-06-14
       
Ç       Str:  
<   01-46 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     348,96 KB  
<   02-47 Sund VA - saker til generalforsamling.mp3     7,60 MB  
<   03-50 Sund eigedomsutvikling årsmelding.mp3     1,64 MB  
<   04-51 Årsmelding Sund kommune 2010.mp3     387,12 KB  
<   05-52 Kommunerekneskapen 2010.mp3     1,37 MB  
<   06-53 Årsmelding kommunerekneskapen 2010.mp3     701,58 KB  
<   07-54 Reguleringsplan for Kausland kyrkjegard.mp3     7,26 MB  
<   08-55 Seniorpolitikk.mp3     4,76 MB  
<   09-56 Nærværsprosjektet i Sund.mp3     9,18 MB  
<   10-57 Samhandlingsprosjekt om lindrande behandling.mp3     192,63 KB  
<   11-58 Søknad om fri skuleskyss Berge-Stranda.mp3     5,05 MB  
<   12-59 Spilde-Kårevik dispensasjon rekkefølgjekrav.mp3     1,64 MB  
<   13-60 Fiksnesvika - dispensasjon rekkefølgjekrav.mp3     1,36 MB  
<   14-61 Skuggen - dispensasjon rekkefølgjekrav.mp3     3,59 MB  
<   15-62 Energi og klimaplan.mp3     714,96 KB  
<   16-63 Oreigningssak Sætravika korrigering.mp3     944,95 KB  
<   17-64 Møteplan 2. halvår.mp3     2,03 MB  
<   18-65 Organisasjonsgjennomgang rapport.mp3     4,73 MB  
<   19-66 Budsjettoppfølging 2011.mp3     5,16 MB  
<   20-67 Finansieringssak Kausland kyrkjegard.mp3     2,85 MB  
<   21-48 Referatsaker.mp3     3,64 MB  
<   22-49 Orientering frå ordførar og saksgruppene.mp3     5,33 MB  

Denne tenesta er levert av: