Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-08-23
       
Ç       Str:  
<   01 - 068 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     2,98 MB  
<   02 - 069 Referatsaker, spørjerunde.mp3     4,93 MB  
<   03 - 070 Orientering frå saksgruppene.mp3     793,34 KB  
<   04 - 071 - 082 Miljøretta helsevern skular og barnehagar.mp3     21,75 MB  
<   05 - 093 Økonomirapport 2. kvartal.mp3     12,59 MB  
<   06 - 094 Organisasjonsgjennomgang - oppfølgjing.mp3     2,64 MB  
<   07 - 095 Framtidig brannvern på Sotra.mp3     11,62 MB  
<   08 - 083 Skrivemåte personnamn - gards og ættesoge.mp3     8,11 MB  
<   09 - 084 Retningsliner finansiering ikkje komm. barnehagar.mp3     2,18 MB  
<   10 - 085 Plan og vedtekter for SFO.mp3     5,38 MB  

Denne tenesta er levert av: