Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-10-04
       
Ç       Str:  
<   01 - 097 Referatsaker - spørsmål.mp3     3,35 MB  
<   02 - 098 Orienteringar frå ordførar og saksgruppene.mp3     1,51 MB  
<   03 - 099 Rullering kommuneplanen.mp3     13,36 MB  
<   04 - 100 Vurdering av trafikkfarlege skulevegar.mp3     3,09 MB  
<   05 - 101 Sund bygdemuseum.mp3     3,70 MB  
<   06 - 102 Kjøp av ny reinhaldsmaskin.mp3     11,29 MB  
<   07 - 103 Støtte til dirigent Skogsvåg skulemusikk.mp3     5,80 MB  
<   08 - 104 Overtaking av privat veg Kausland.mp3     1,98 MB  
<   09 - 105 Eigarskapsmelding.mp3     675,30 KB  
<   10 - 106 Bergensalliansen.mp3     3,37 MB  
<   11 - 107 SFO-plan og nye vedtekter.mp3     2,19 MB  
<   12 - 108 Godtgjersle for arbeid Kommunestyre og fylkestingsvalet.mp3     937,90 KB  
<   13 - 109 Utviding av medlemmar Kontrollutvalet.mp3     435,26 KB  
<   14 - 110 Kommunerekneskapen 2010 rettingar.mp3     391,50 KB  
<   15 - 111 Reguleringsplan Sund prestegård.mp3     1,73 MB  
<   16 - 112 Endring reg.plan Forland.mp3     583,41 KB  
<   17 - 113 Klage Fiksnesvika Kleppe.mp3     1,48 MB  
<   18 - 114 Innløysing Skaganeset.mp3     5,46 MB  

Denne tenesta er levert av: