Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-11-08
       
Ç       Str:  
<   01 - 123 Opning, innkalling, saksliste og protokoll.mp3     2,11 MB  
<   02 - 124 Referatsaker, spørsmål og interpellasjon.mp3     7,74 MB  
<   03 - 125 Orientering frå ordførar og saksgruppene.mp3     740,06 KB  
<   04 - 126 Økonomirapport 3. kvartal 2011.mp3     10,72 MB  
<   05 - 127 Utbetring Lerøy ferjekai.mp3     643,48 KB  
<   06 - 128 Kjøp av bustad.mp3     3,71 MB  
<   07 - 129 Forskottering vegutbetring Hammarsland.mp3     7,19 MB  
<   08 - 130 Helsehus - flytting av legesenter.mp3     9,30 MB  
<   09 - 131 KVU for Bergensområdet.mp3     5,86 MB  
<   10 - 132 Val av kontrollutval.mp3     2,19 MB  
<   11 - 133 - 155 Diverse val.mp3     8,80 MB  

Denne tenesta er levert av: