Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2011 > 2011-12-20
       
Ç       Str:  
<   01 - 157 Opning, utdeling av Arbeidsmiljøprisen.mp3     3,46 MB  
<   02 - 158 Interpellasjon og spørsmål.mp3     4,95 MB  
<   03 - 158 Spørsmål.mp3     1,57 MB  
<   04 - 158 Referatsaker.mp3     1,29 MB  
<   05 - 159 Kommunerekneskapen 2010.mp3     330,77 KB  
<   06 - 160 Gebyr vatn og avlaup 2012.mp3     8,35 MB  
<   07 - 161 Renovasjonsgebyr 2012.mp3     4,41 MB  
<   08 - 162 Kulturskuleløftet.mp3     1,32 MB  
<   09 - 163 Budsjett del 1.mp3     17,04 MB  
<   10 - 163 Budsjett del 2.mp3     15,24 MB  
<   11 - 164 Tilskot til idrettsanlegg.mp3     601,05 KB  
<   12 - 165 Rullering handlingsplan for idrett.mp3     246,30 KB  
<   13 - 166 Retningsliner for sosialhjelp.mp3     2,06 MB  
<   14 - 167 Utvikling på barnehageområdet.mp3     762,23 KB  
<   15 - 168 Rullering av bustadsosial plan.mp3     1,80 MB  
<   16 - 169 Oppstart skulebruksplan.mp3     2,54 MB  
<   17 - 170 Organisasjonsgjennomgang.mp3     1,25 MB  
<   18 - 171 Helsehus i Sund kommune.mp3     1,73 MB  
<   19 - 172 Justering av satsar folkevalde.mp3     493,03 KB  
<   20 - 173 Politisk møteplan 1. halvår 2012.mp3     949,48 KB  
<   21 - 174 Kjøp av bustadar Hammarsland.mp3     2,04 MB  
<   22 - 175 Overdraging av aksjar i Sund energi.mp3     3,66 MB  
<   23 - 176 Orientering frå saksgruppe og ordførar.mp3     5,15 MB  

Denne tenesta er levert av: