Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Mte 2012
       
      Str:  
0   2012-01-31     54,19 MB  
0   2012-03-13     57,45 MB  
0   2012-04-17     75,99 MB  
0   2012-05-15     71,90 MB  
0   2012-06-19     90,11 MB  
0   2012-09-04     63,06 MB  
0   2012-10-02     48,35 MB  
0   2012-11-06     51,73 MB  
0   2012-12-18     90,02 MB  

Denne tenesta er levert av: