Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-01-31
       
Ç       Str:  
<   01 - 001 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,79 MB  
<   02 - 005 Forvaltniningsrevisjon omsorgstenesta.mp3     5,01 MB  
<   03 - 002 Referatsaker og spørsmål.mp3     5,68 MB  
<   04 - 003 Fullmaktsvedtak.mp3     115,03 KB  
<   05 - 004 Orientering frå ordførar og saksgruppene.mp3     887,74 KB  
<   06 - 006 Grunnlagsdokument for samarbeid Helse Bergen.mp3     5,16 MB  
<   07 - 007 Samarbeidsavtalar mellom Helse Bergen og kommunar.mp3     817,80 KB  
<   08 - 008 Drøftingsnotat kommunal planstrategi.mp3     2,84 MB  
<   09 - 009 Reguleringsendring av Haugen på Glesvær.mp3     4,43 MB  
<   10 - 010 Namnesak Bygdeboknemnda.mp3     9,89 MB  
<   11 - 011 Namn på byggjefelt Stengjafeltet på Kleppe.mp3     462,33 KB  
<   12 - 012 Søknad om fritak frå politiske verv.mp3     536,86 KB  
<   13 - 013 Søknad om fritak SU ved Glesnes skule.mp3     474,14 KB  
<   14 - 014 Val råd for menneskje med nedsett funksjonsevne.mp3     717,42 KB  
<   15 - 015 Val av takstnemnd og overtakstnemnd.mp3     649,36 KB  
<   16 - 016 Endring av aksjonæravtale og Styresamansetning BRB.mp3     2,26 MB  
<   17 - 017 Delegasjon av forvaltningsmynde.mp3     363,59 KB  
<   18 - 018 Oppgjer restlån fiskeindustrien.mp3     2,95 MB  
<   19 - 019 Stilling som administrasjonssjef - rekruttering.mp3     7,35 MB  
<   20 - 020 Lerøy ferjekai - ekstrautgiftertil skyss.mp3     1,58 MB  
<   21 - 021 Stiftinga Marsteinen fyr - styrerepresentasjon.mp3     362,27 KB  

Denne tenesta er levert av: