Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-03-13
       
Ç       Str:  
<   01 - 022 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,52 MB  
<   02 - 023 Informasjon om asylmottaket.mp3     7,56 MB  
<   03 - 023 Informasjon om samhandlingsreforma.mp3     6,24 MB  
<   04 - 023 Referatsaker.mp3     761,95 KB  
<   05 - 024 Fullmaktsvedtak.mp3     134,70 KB  
<   06 - 025 Orienteringar frå saksgrupper og ordførar.mp3     6,82 MB  
<   07 - 026 Reg. plan Gangstøbråtet på Kleppe.mp3     1,27 MB  
<   08 - 027 Reg. plan Skaganeset.mp3     8,62 MB  
<   09 - 028 Reg. plan på Tyssøy.mp3     12,22 MB  
<   10 - 029 Garanti for lån - bossnett i Bergen.mp3     1,96 MB  
<   11 - 030 Ekstrakostnader skyssbåt til Lerøy.mp3     1,23 MB  
<   12 - 031 Samarbeidsavtale mellom biblioteka.mp3     1,43 MB  
<   13 - 032 IKT-samarbeid i region vest.mp3     1,84 MB  
<   14 - Drøfting Sotrasambandet.mp3     5,86 MB  

Denne tenesta er levert av: