Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-04-17
       
Ç       Str:  
<   01 - 033 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,19 MB  
<   02 - 034 Interpellasjon.mp3     2,68 MB  
<   03 - 034 Orientering om kontrollutvalet.mp3     8,44 MB  
<   04 - 034 Orientering om Konic proejektet del 2.mp3     9,54 MB  
<   05 - 034 Orientering om BIR.mp3     14,02 MB  
<   06 - 034 Referatsaker.mp3     2,40 MB  
<   07 - 035 Orienteringar frå politiske organ.mp3     1,34 MB  
<   08 - 036 Reguleringsplan Porsvika.mp3     1,23 MB  
<   09 - 037 Overføring av Frivilligsentralen.mp3     1,27 MB  
<   10 - 038 Kostnader ved permisjonsreglement.mp3     292,22 KB  
<   11 - 039 Reglement for Sund kommune, endring.mp3     4,18 MB  
<   12 - 040 Trykking av bygdeboka.mp3     7,90 MB  
<   13 - 041 Framtidig skulestruktur høyringsutkast.mp3     17,65 MB  
<   14 - 042 Sotrasambandet kommunedelplan.mp3     3,86 MB  

Denne tenesta er levert av: