Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-05-15
       
Ç       Str:  
<   01 - Orientering fra Bergen og Omland friluftsråd.mp3     11,08 MB  
<   02 - Interpellasjonar.mp3     10,16 MB  
<   03 - 46 Orientering frå ordførar.mp3     2,56 MB  
<   04 - 47 till 53 Godkjenning miljøretta helsevern.mp3     8,47 MB  
<   05 - 54 Forvaltningsrevisjon omsorgstenesta.mp3     372,59 KB  
<   06 - 55 Økonomirapport 1. kvartal.mp3     3,84 MB  
<   07 - 56 Tjue nye omsorgsbustader.mp3     9,83 MB  
<   08 - 57 Utviding Kausland kyrkjegard tillegsfinansering.mp3     11,08 MB  
<   09 - 58 Alkoholpolitiske retningsliner.mp3     3,17 MB  
<   10 - 59 Val Sund eigedomsutvikling.mp3     524,16 KB  
<   11 - 60 Val Sotrasambandet.mp3     858,14 KB  
<   12 - 61 Val Stiftinga Kystsogevekene.mp3     258,63 KB  
<   13 - 62 Val forvaltningsstyret.mp3     293,34 KB  
<   14 - 63 Val Sund Energi.mp3     190,24 KB  
<   15 - 64 Tilsetjing av rådmann.mp3     2,91 MB  
<   16 - 65 Utbetring FV 555 Hammarsland.mp3     3,95 MB  
<   17 - 66 Strakshjelp døgnopphald.mp3     566,20 KB  
<   18 - 67 Spørjetimen.mp3     1,85 MB  

Denne tenesta er levert av: