Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-06-19
       
Ç       Str:  
<   01 - 070 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     1,16 MB  
<   02 - Orientering om Nordsjøfartmuseet.mp3     5,77 MB  
<   03 - Orientering frå Sotra Brannvern.mp3     4,90 MB  
<   04 - Interpellasjon.mp3     4,58 MB  
<   05 - 071 Referatsaker.mp3     1,52 MB  
<   06 - 072 Orientering frå saksgruppene.mp3     928,43 KB  
<   07 - 073 Sund vatn- og avlaup.mp3     8,40 MB  
<   08 - 078 Økonomioppfølgjing 2012.mp3     8,47 MB  
<   09 - 074 Framtidig skulestruktur i Sund.mp3     18,94 MB  
<   10 - 075 Sund eigedomsutvikling rekneskap og årsmelding.mp3     3,40 MB  
<   11 - 076 Årsmelding 2011 Sund kommune.mp3     1,72 MB  
<   12 - 077 Kommunerekneskapen 2011.mp3     777,28 KB  
<   13 - 079 - 081 Diverse val meddommarar.mp3     2,22 MB  
<   14 - 082 Val skjønnsmedlemmar.mp3     273,09 KB  
<   15 - 083 Salsløyve for øl.mp3     628,50 KB  
<   16 - 084 Skjenkeløyve.mp3     3,28 MB  
<   17 - 085 Plan for forvaltningsrevisjon.mp3     4,59 MB  
<   18 - 086 Plan for selskapskontroll.mp3     1,81 MB  
<   19 - 087 Haldningsplan mot vald i nære relasjonar.mp3     1,79 MB  
<   20 - 088 Rullering av rehabiliteringsplanen.mp3     387,33 KB  
<   21 - 089 Endring av vedtekter kommunale barnehagar.mp3     4,66 MB  
<   22 - 090 Reduksjon foreldrebetaling barnehage.mp3     401,74 KB  
<   23 - 091 Etterjustering av tilskot.mp3     343,38 KB  
<   24 - 092 Samarbeid i lokalsjukehusområdet.mp3     1,19 MB  
<   25 - 093 Vedtektsendring Stiftinga Nordsjøfartmuseet.mp3     809,95 KB  
<   26 - 094 Regional transportplan.mp3     1,38 MB  
<   27 - 095 Områderegulering Lerøy Bjelkarøy.mp3     831,54 KB  
<   28 - 096 Møteplan 2. halvår.mp3     1,02 MB  
<   29 - 097 Endring, reglement for kommunestyret.mp3     2,78 MB  
<   30 - 098 Høyringsuttale arbeidsretta tiltak.mp3     1,26 MB  

Denne tenesta er levert av: