Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-09-04
       
Ç       Str:  
<   01 - 100 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     2,51 MB  
<   02 - 101 Regionale planer v fylkesordføraren.mp3     13,63 MB  
<   03 - 101 Orientreing frå Trigger.mp3     7,82 MB  
<   04 - 102 Orientering frå ordførar og saksgruppene.mp3     696,14 KB  
<   05 - 103 Framtidig skulestruktur lovlegkontroll.mp3     7,42 MB  
<   06 - 104 Reguleringsplan trafikksikring Kleppe.mp3     1,49 MB  
<   07 - 105 Økonomirapport 1. halvår.mp3     1,07 MB  
<   08 - 106 Refinansiering av Sundheimen.mp3     2,89 MB  
<   09 - 107 Leigeavtale lokale nytt legesenter.mp3     6,61 MB  
<   10 - 108 Samanslåing av forliksråda.mp3     6,62 MB  
<   11 - 109 Spørsmålsrunde.mp3     12,32 MB  

Denne tenesta er levert av: