Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-10-02
       
Ç       Str:  
<   01 - 110 Innkalling, saksliste og protokoll.mp3     840,35 KB  
<   02 - 111 Referatsaker.mp3     2,15 MB  
<   03 - 112 Orientering frå saksgrupper og ordførar.mp3     8,47 MB  
<   04 - 113 Kommunedelplan for kultur.mp3     13,28 MB  
<   05 - 114 Rullering barnehageplan.mp3     706,52 KB  
<   06 - 115 Høyring, skulebruksplan Hordaland.mp3     1,85 MB  
<   07 - 116 Etterbruk av nedlagte skular.mp3     4,23 MB  
<   08 - 117 Forprosjekt utviding av Skogsvåg skule.mp3     3,54 MB  
<   09 - 118 Reguleringspan Telle i Telavåg.mp3     1,62 MB  
<   10 - 119 Val av forliksråd.mp3     675,40 KB  
<   11 - 120 Fullmektigar i forliksrådet.mp3     744,14 KB  
<   12 - 121 Søknad om fritak politiske verv.mp3     746,74 KB  
<   13 - 122 Spørsmål om interpellasjonar.mp3     9,57 MB  

Denne tenesta er levert av: