Opptak frå sendinger.

    /kommunestyre  > Sund kommune > Møte 2012 > 2012-11-06
       
Ç       Str:  
<   01-123 Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll.mp3     1,80 MB  
<   02-124 Referatsaker.mp3     1,38 MB  
<   03-125 Orienteringar frå ordførar og politiske organ..mp3     5,43 MB  
<   04- kommentar til sak 125.mp3     1,86 MB  
<   05-126 Årsmelding kontrollutvalet 2011.mp3     658,13 KB  
<   06-127 Fullfinasiering av forvaltningsrevisjon- budsjetjustering 2012.mp3     14,40 MB  
<   07-128 Økonomirapport 3.kvartal 2012.mp3     1,70 MB  
<   08-129 Søknad om stønad til prosjekt ut på sjøen.mp3     379,73 KB  
<   09-130 Tyssøy, bebyggelseplan klage.mp3     441,16 KB  
<   10-131 Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.mp3     904,83 KB  
<   11-132 Rullering av handlingsplan for idrett.mp3     7,24 MB  
<   12-133 Renovasjonsgebyr 2013.mp3     1,66 MB  
<   13-134 Interpellasjonar og spørsmål.mp3     13,92 MB  

Denne tenesta er levert av: